ОМИКРОН ОМИКРОН ОМИКРОН
Система Orphus

Заключительные положения

Закон Украины Об охране труда

Раздел IX  Заключительные положения

 1.Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования, кроме части четвертой статьи 19, которая вступает в силу с 1 января 2003 года.
 2. Кабинету Министров Украины в трехмесячный срок со времени вступления в силу настоящего Закона: внести в Верховную Раду Украины предложения по приведению законодательных актов в соответствие с настоящим Законом; привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом; обеспечить приведение органами исполнительной власти принятых ими нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Законом.
 
Президент Украины Л. КРАВЧУК
 г. Киев, 14 октября 1992
 N 2694-XII

История формирования закона
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 49, ст.668 )
  { Вводиться в дію Постановою ВР
    N 2695-XII ( 2695-12 ) від 14.10.92, ВВР, 1992, N 49, ст.669 }
  { Із змінами, внесеними згідно із Законами
    N 196/96-ВР від 15.05.96, ВВР, 1996, N 31, ст. 145
    N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 -
    редакція набирає  чинності  одночасно з набранням чинності
    Законом про Державний бюджет України на 2000 рік }

  { В редакції Закону
    N 229-IV ( 229-15 ) від 21.11.2002, ВВР, 2003, N 2, ст.10 }
 { Із змінами, внесеними згідно із Законами
   N 1331-IV ( 1331-15 ) від 25.11.2003, ВВР, 2004, N 14, ст.205
   N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
   N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N   7-8, ст.162
   N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,                                                     ст.267
   N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005, ВВР, 2006, N  1, ст.18
   N 1026-V  ( 1026-16 ) від 16.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.444
   N 345-VI  (  345-17 ) від 02.09.2008, ВВР, 2008, N 42-43, ст.293 }


Постанова (2695-12)
   Верховна Рада України від 14.10.1992  № 2695-XII
Про порядок введення в дію Закону України "Про охорону праці"
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 08.12.1992, № 49, ст. 669;  Голос України, 24.11.1992
Закон (196/96-ВР), чинний
   Верховна Рада України від 15.05.1996  № 196/96-ВР
Про внесення зміни і доповнення до законодавчих актів України стосовно накладення штрафу за порушення вимог щодо охорони праці
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 30.07.1996, № 31, ст. 145;  Голос України, 05.06.1996;  Урядовий кур'єр, 06.06.1996
Закон (783-14), чинний
   Верховна Рада України від 30.06.1999  № 783-XIV
Про джерела фінансування органів державної влади
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 27.08.1999, № 34, ст. 274;  Голос України, 05.08.1999;  Урядовий кур'єр, 04.09.1999;  Офіційний вісник України, 20.08.1999, № 31, стор.9, код 9487/1999
Закон (229-15), чинний
   Верховна Рада України від 21.11.2002  № 229-IV
Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці"
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 10.01.2003, № 2, ст. 10;  Голос України, 17.12.2002, № 239;  Урядовий кур'єр, 18.12.2002, № 236;  Офіційний вісник України, 27.12.2002, № 50, ст. 2234, стор.17, код 23783/2002
Закон (1331-15), чинний
   Верховна Рада України від 25.11.2003  № 1331-IV
Про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про охорону праці"
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 02.04.2004, № 14, ст. 205;  Голос України, 25.12.2003, № 246;  Урядовий кур'єр, 13.12.2003, № 236;  Офіційний вісник України, 26.12.2003, № 50, ст. 2613, стор.71, код 27066/2003
Закон, Перелік, Бюджет (1344-15), чинний
   Верховна Рада України від 27.11.2003  № 1344-IV
Про Державний бюджет України на 2004 рік
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 30.04.2004, ст. 250, стор.578;  Голос України, 09.12.2003, № 233;  Урядовий кур'єр, 03.12.2003, № 228;  Офіційний вісник України, 19.12.2003, № 49, ст. 2552, стор.7, код 26998/2003
Закон, Перелік, Бюджет (2285-15), чинний
   Верховна Рада України від 23.12.2004  № 2285-IV
Про Державний бюджет України на 2005 рік
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 25.02.2005, № 7, ст. 162, стор.290;  Урядовий кур'єр, 29.12.2004, № 249;  Офіційний вісник України, рік 2004, 14.01.2005, № 52, том 1, ст. 3431, стор.14, код 31206/2004;  Президентський вісник, 12.01.2005, № 1
Закон, Перелік, Бюджет (2285-15), чинний
   Верховна Рада України від 23.12.2004  № 2285-IV
Про Державний бюджет України на 2005 рік
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 25.02.2005, № 7, ст. 162, стор.290;  Урядовий кур'єр, 29.12.2004, № 249;  Офіційний вісник України, рік 2004, 14.01.2005, № 52, том 1, ст. 3431, стор.14, код 31206/2004;  Президентський вісник, 12.01.2005, № 1
Закон, Перелік (2505-15), чинний
   Верховна Рада України від 25.03.2005  № 2505-IV
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 29.04.2005, № 17, ст. 267, стор.724;  Голос України, 01.04.2005, № 59;  Урядовий кур'єр, 31.03.2005, № 58;  Офіційний вісник України, 15.04.2005, № 13, ст. 662, стор.57, код 31959/2005
Закон (3108-15), чинний
   Верховна Рада України від 17.11.2005  № 3108-IV
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 06.01.2006, № 1, ст. 18, стор.18;  Голос України, 13.12.2005, № 236;  Урядовий кур'єр, 14.12.2005, № 238;  Офіційний вісник України, 21.12.2005, № 49, ст. 3048, стор.16, код 34498/2005
Закон (1026-16), чинний
   Верховна Рада України від 16.05.2007  № 1026-V
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 23.08.2007, № 34, ст. 444, стор.1105;  Урядовий кур'єр, 27.06.2007, № 113;  Офіційний вісник України, 25.06.2007, № 44, ст. 1777, стор.35, код 40083/2007
Закон (345-17), чинний
   Верховна Рада України від 02.09.2008  № 345-VI
Про підвищення престижності шахтарської праці
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 24.10.2008, № 42, ст. 293, стор.2088;  Голос України, 16.09.2008, № 175;  Урядовий кур'єр, 16.09.2008, № 171;  Офіційний вісник України, 26.09.2008, № 70, ст. 2338, стор.11, код 44381/2008
Закон (1454-17), чинний
   Верховна Рада України від 04.06.2009  № 1454-VI
Про внесення змін до статей 21 та 33 Закону України "Про охорону праці"
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 30.10.2009, № 44, ст. 654, стор.1640;  Голос України, 08.07.2009, № 124;  Урядовий кур'єр, 25.06.2009, № 112;  Офіційний вісник України, 06.07.2009, № 48, ст. 1613, стор.14

22 Апрель, 2015              7491              ]]>Печать]]>
0 / 0 ( Нет оценки )

Добавить комментарий

Ваше имя

Текст

Контрольный вопрос

Dвa pлюs тpi ? (цифрой)


Вверх страницы