ОМИКРОН ОМИКРОН ОМИКРОН
Система Orphus

Вопросы с ответами к Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних обєктах

Представляем на Ваше рассмотрение ориентировочные вопросы с ответами для подготовки к проверке знаний по " Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах"Розділ 1
Загальні положення

Вопрос 1
п.1.4. Яка посадова особа несе відповідальність за розробку і реалізацію заходів щодо забезпечення безпеки при проведенні вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах?
1(*) Керівник цього об'єкта.
2(*) Уповноважена керівником об'єкта особа.
3 Начальник служби охорони праці.
4 Начальник пожежної охорони.

Вопрос 2
п.1.5. Які з перелічених нижче виробничих операцій належать до вогневих робіт?
1(*) Пов'язані з застосуванням відкритого вогню.
2(*) Пов'язані з іскроутворенням.
3(*) Пов'язані з нагріванням до температур, здатних викликати загоряння матеріалів і конструкцій.
4 Пов'язані з використанням займистих матеріалів.

Вопрос 3
п.1.6. Чи дозволяються вогневі роботи на діючих вибухонебезпечних та вибухопожежонебезпечних об'єктах?
1(*) Дозволяються у виняткових випадках, коли ці роботи неможливо проводити в спеціально відведених для цього місцях.
2 Не дозволяються в жодному випадку.

Вопрос 4
п.1.6. Чи дозволяється в аварійних випадках, проводити вогневі роботи на вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних об'єктах в темний час доби?
1 Не дозволяється.
2 Дозволяється тільки під безпосереднім керівництвом головного інженера.
3(*) Дозволяється.

Вопрос 5
п.1.7. Перелік виробництв, цехів, відділень, дільниць, на яких вогневі роботи повинні проводитись відповідно до вимог Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт, повинен бути погоджений з...
1(*) Аварійно-рятувальною службою (за її наявності).
2(*) Службами охорони праці і пожежної безпеки.
3 Профспілковим комітетом.
4 Вищестоящою організацією.

Вопрос 6
п.1.8. Які можуть бути місця проведення вогневих робіт?
1(*) Постійні.
2(*) Тимчасові.
3 Пересувні.

Вопрос 7
п.1.9. Чи потрібно оформляти наряд-допуск на проведення вогневих робіт в постійних місцях?
1(*) Не потрібно.
2 Потрібно.

Вопрос 8
п.1.9. Хто повинен затверджувати наряд-допуск на проведення вогневих робіт на тимчасових місцях?
1(*) Технічний керівник підприємства.
2(*) Заступник з виробництва технічного керівника підприємства.
3 Керівник підрозділу, на якому виконуються вогневі роботи.
4 Начальник служби охорони праці та пожежної безпеки.
5 Керівник пожежної охорони (за її наявності).

Вопрос 9
п.1.10. Виконавцями вогневих робіт можуть бути тільки працівники, що задовольняють таким вимогам:
1(*) Пройшли спеціальну підготовку.
2(*) Мають необхідну кваліфікацію.
3(*) Мають посвідчення з пожежної безпеки.
4 Не молодше 16 років.

Вопрос 10
п.1.11. Чи поширюються вимоги цієї Інструкції на вогневі роботи, що виконуються на підприємстві сторонніми організаціями?
2 Не поширюються.
1(*) Поширюються.

Розділ 2
Вимоги безпеки перед початком роботи

Вопрос 1
п.2.1. Які види робіт належать до підготовчих при проведенні вогневих робіт?
1(*) Підготовка обладнання.
2(*) Підготовка комунікацій.
3(*) Підготовка конструкцій.

Вопрос 2
п.2.2. Чи допускається експлуатаційний персонал об'єкта до його підготовки до ведення вогневих робіт ?
1(*) Допускається.
2 Не допускається.

Вопрос 3
п.2.3. Хто може бути призначений відповідальним за виконання підготовчих робіт?
1(*) Тільки спеціалісти виробничого підрозділу даного об'єкта.
2 Інженерно-технічні працівники сторонніх організацій, що виконують роботи на підприємстві.
3 Спеціально виділений працівник з експлуатаційного персоналу цеху.

Вопрос 4
п.2.3. Хто повинен затверджувати перелік посадових осіб, відповідальних за проведення підготовчих робіт?
1(*) Керівник об'єкта, де проводяться вогневі роботи.
2 Керівник організації (у тому числі сторонньої), яка виконує вогневі роботи.
3 Начальник служби охорони праці та пожежної безпеки.
4 Керівник пожежної охорони (за її наявності).

Вопрос 5
п.2.4. Як позначається границя місця проведення вогневих робіт?
1(*) Розпізнавальними знаками.
2(*) Фарбою.
3(*) Крейдою.
4 З допомогою сигналізації.
5(*) Биркою.

Вопрос 6
п.2.6. Апарати, машини, ємності, трубопроводи та інше обладнання, на якому будуть проводитися вогневі роботи, повинні бути:
1(*) Зупинені.
2(*) Знеструмлені.
3(*) Звільнені від вибухопожежонебезпечних, пожежонебезпечних і токсичних речовин.
4(*) Відключені заглушками від діючих апаратів і комунікацій.
5 Забезпечені вогнегасниками.

Вопрос 7
п.2.6. Що потрібно зробити, якщо в зоні проведення вогневих робіт настили підлог, оздоблення та частини обладнання виконані з горючих матеріалів?
1(*) Захистити їх металевими екранами або покривалом з негорючого теплоізоляційного матеріалу.
2(*) В разі потреби полити водою.
3 Заборонити проведення вогневих робіт до повного прибирання горючих матеріалів.
4 Винести обладнання в постійне місце проведення вогневих робіт.

Вопрос 8
п.2.7. Чи потрібно перед проведенням вогневих робіт вивішувати попереджувальні плакати?
2 Не потрібно.
1(*) Потрібно.

Вопрос 9
п.2.8. Який експрес-аналіз необхідно проводити після закінчення підготовчих робіт у вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних місцях?
1(*) На наявність вибухонебезпечних речовин у повітряному середовищі.
2 На наявність етанолу в повітрі, що вдихають працівники.
3 На наявність кисню в повітряному середовищі.
4 На наявність вуглекислого газу в повітряному середовищі.

Вопрос 10
п.2.9. Чим повинне бути забезпечене місце проведення вогневих робіт?
1(*) Первинними засобами пожежогасіння.
2 Автоматизованими засобами пожежогасіння.
3 Аптечкою.

Вопрос 11
п.2.10. Чи потрібно оформляти наряд-допуск для проведення вогневих робіт в аварійних ситуаціях?
1(*) Потрібно.
2 Не потрібно.

Вопрос 12
п.2.10. Чи потрібно погоджувати наряд-допуск для проведення вогневих робіт з відомчою пожежною охороною?
1(*) Потрібно за її наявності.
2 В разі відсутності відомчої пожежної охорони наряд погоджується з державною пожежною охороною.
3 Не потрібно.
4 За рішенням особи, що видала наряд.

Вопрос 13
п.2.11. Чи може видавати наряд-допуск для проведення вогневих робіт керівник структурного підрозділу?
1(*) Може тільки в аварійних випадках.
2 Може в усіх випадках.
3 Не може в жодному випадку.
4 Може в разі хвороби, відпустки або відрядження керівника підприємства.

Вопрос 14
п.2.12. Яких заходів вживає начальник підрозділу перед проведенням вогневих робіт?
1(*) Призначає відповідальних за підготовку та проведення вогневих робіт.
2(*) Визначає обсяг і зміст підготовчих робіт.
3(*) Визначає послідовність виконання підготовчих робіт.
4(*) Визначає заходи безпеки при проведенні вогневих робіт.
5(*) Визначає порядок контролю за станом повітряного середовища.
6 Визначає кількісний склад бригади.

Вопрос 15
п.2.13. У скількох примірниках складається наряд-допуск на проведення вогневих робіт?
1(*) 2 .

Вопрос 16
п.2.13. Чи дозволяється оформляти наряд-допуск олівцем?
3 Дозволяється тільки в аварійних ситуаціях.
1(*) Не дозволяється.
2 Дозволяється.

Вопрос 17
п.2.14. Хто з посадових осіб повинен перевірити повноту виконання заходів, передбачених у наряді-допуску?
1(*) Начальник об'єкта.
2 Головний інженер.
3 Заступник головного інженера з виробництва.
4 Начальник виробництва.

Вопрос 18
п.2.15. У якому документі робиться відмітка про проходження інструктажу членів бригади перед проведенням вогневих робіт?
1 У журналі інструктажів.
2(*) У наряді-допуску.
3 В акті.
4 У журналі розпоряджень.

Вопрос 19
п.2.16. Яким документом визначається порядок погодження наряду-допуску з службою охорони праці та іншими службами підприємства?
1(*) Інструкцією, що розробляється на підприємстві.
2 В самому наряді-допуску.
3 Правилами пожежної безпеки в Україні.
4 Наказом по підприємству.

Вопрос 20
п.2.17. На який строк може бути продовжений наряд-допуск на проведення вогневих робiт?
1(*) Не бiльш як на одну змiну.
2 Не бiльш як на три змiни.
3 Не бiльш як на двi змiни.
4 Продовжувати наряд-допуск забороняється.

Вопрос 21
пп.2.17,2.18. Протягом якого часу може діяти наряд-допуск на проведення вогневих робіт?
1(*) Протягом однієї денної робочої зміни.
2 Протягом трьох днів.
3 Протягом трьох денних змін.
4 Дія наряду не обмежена в часі.
5(*) При капітальних ремонтах та реконструкціях цехів з повним зупиненням виробництва - протягом строку, передбаченого графіком капітальних ремонтів або робіт з реконструкції.

Вопрос 22
п.2.18. На який строк оформляється наряд-допуск при проведенні капітальних ремонтів і робіт з реконструкції цехів з повною зупинкою виробництва?
1(*) На строк, передбачений графіком капітальних ремонтів і робіт з реконструкції.
2 На одну денну робочу зміну.
3 На 5 робочих змін з наступним продовженням до закінчення робіт.

Вопрос 23
п.2.19. При проведенні вогневих робіт усередині апаратів, ємностей, колодязів, колекторів і т. ін. наряд-допуск повинен оформлятись відповідно до...
1(*) Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт.
2 Інструкції з роботи в закритих посудинах.

Вопрос 24
п.2.20. Відповідно до якого документа оформляється наряд-допуск на проведення вогневих робіт силами ремонтних служб підприємства або сторонніх організацій?
1(*) Даної Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт.
2 Правил пожежної безпеки при проведенні зварювальних і інших вогневих робіт на об'єктах народного господарства.
3 Місцевої інструкції, що розробляється на підприємствах.

Розділ 3
Вимоги безпеки під час виконання роботи

Вопрос 1
п.3.1. За яких умов дозволяється починати вогневі роботи?
1(*) За відсутності вибухонебезпечних та вибухопожежонебезпечних речовин у повітряному середовищі.
2(*) За наявності вибухонебезпечних та вибухопожежонебезпечних речовин у повітряному середовищі, якщо їх концентрація не перевищує ГДВК згідно з діючими санітарними нормами.

Вопрос 2
п.3.2. Особа, яка призначається відповідальною за проведення вогневих робіт, повинна:
1(*) Бути з числа ІТП об'єкта, не зайнятих на даний час веденням технологічного процесу.
2(*) Знати правила безпечного ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних та вибухопожежонебезпечних об'єктах.
3(*) Пройти спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки.
4 Проробити не менше п'яти років на даному об'єкті.

Вопрос 3
п.3.3. Хто дає дозвіл виконавцям приступити до проведення вогневих робіт?
1(*) Особа, відповідальна за проведення вогневих робіт.
2 Начальник пожежної охорони.
3 Начальник служби охорони праці.

Вопрос 4
п.3.4. Що необхідно зробити в разі підвищення концентрації горючих речовин всередині апарата або трубопроводу при проведенні вогневих робіт?
1(*) Негайно припинити вогневі роботи.
2 Посилити вентиляцію.
3 Провести повторний аналіз повітряного середовища.
4 Продовжити роботу в шлангових протигазах.

Вопрос 5
п.3.5. Чи дозволяється під час виконання вогневих робіт у цеху відкривати люки і кришки апаратів, вивантажувати, перевантажувати, зливати нафтопродукти і т.ін.?
1(*) Не дозволяється.
2 Дозволяється, якщо зазначені дії виконуються на відстані не ближче 5 м від місця проведення вогневих робіт.

Вопрос 6
п.3.6. Чи дозволяється виконувати вогневі роботи під час дощу, снігопаду, сильного вітру?
1(*) Дозволяється під спеціальним укриттям.
2 Не дозволяється в жодному випадку.

Вопрос 7
п.3.7. Чи дозволяється виконувати вогневі роботи всередині резервуарів, ємностей, колодязів одночасно двом та більше працівникам?
1(*) Дозволяється, якщо розроблені та записані в наряд-допуск додаткові заходи безпеки.
2 Не дозволяється в жодному випадку.
3 Дозволяється тільки одному працівнику.

Вопрос 8
п.3.9. Що не дозволяється при виконанні вогневих робіт?
1(*) Проводити вогневі роботи на свіжопофарбованих конструкціях до повного висихання фарби.
2(*) Користуватись одягом та рукавицями із слідами масел, жирів.
3(*) Допускати стикання електричних проводів з балонами з газами.
4 Виконувати роботи на елементах будівель, споруд та установок, виготовлених з легких металевих конструкцій.

Вопрос 9
п.3.10. Чи потрібно під час перерв у роботі протягом робочої зміни від'єднувати та звільняти від горючих рідин та газів шланги?
1(*) Потрібно.
2 Не потрібно.

Вопрос 10
п.3.11. В якому випадку вогневі роботи повинні бути негайно припинені?
1(*) При виявленні відступів від вимог цієї Інструкції.
2(*) При недодержанні вимог безпеки, які передбачені в наряді-допуску.
3(*) При виникненні небезпечної ситуації.

Розділ 4
Вимоги безпеки після закінчення роботи

Вопрос 1
п.4.2. Упродовж якого часу після закінчення вогневих робіт виконавець зобов'язаний оглядати місце їх проведення?
1(*) 2 год.
2 30 хв.
3 15 хв.
4 1 год.

Вопрос 2
п.4.4. Чи потрібно проводити достроковий технічний огляд обладнання та комунікацій після закінчення на них вогневих робіт?
1(*) Потрібно.
2 Не обов'язково.
3 Не потрібно.

Вопрос 3
п.4.5. У який строк повинні бути занесені до виконавчої документації та паспорта об'єкта відомості про проведені вогневі роботи?
1(*) У 10-денний.
2 У 30-денний.
3 До кінця звітного кварталу.
4 Не пізніш як протягом 20 днів.

Розділ 5
Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

Вопрос 1
п.5.2. Хто повинен входити до штабу по ліквідації аварій, які можуть призвести до виникнення пожежі?
1(*) Керівник об'єкта.
2(*) Представники відповідних аварійних служб.
3(*) Представники пожежної охорони.
4 Начальник штабу цивільної оборони.
5 Представники швидкої допомоги.

Вопрос 2
п.5.3. Чи дозволяється проводити вогневі роботи при аварійній ситуації, якщо до місця роботи надходять горючі пари або гази?
1(*) Не дозволяється.
2 Дозволяється під безпосереднім керівництвом керівника об'єкта.
3 Дозволяється при посиленні штучної вентиляції місця проведення вогневих робіт.

Вопрос 3
п.5.4. Що зобов'язаний виконати кожний працівник у разі виникнення аварійної ситуації?
1(*) Припинити роботу.
2(*) Негайно сповістити про аварію керівника та відповідальну посадову особу.
3(*) Приступити до ліквідації аварії наявними засобами.
4(*) При необхідності викликати аварійно-рятувальні служби.
5 Негайно евакуюватися.
6 Продовжити роботу до прибуття представників штабу по ліквідації аварій.

Вопрос 4
п.5.5. Що необхідно робити, якщо стався нещасний випадок?
1(*) Негайно викликати швидку допомогу.
2(*) Повідомити начальника об'єкта.
3(*) Надати першу допомогу потерпілому.
4(*) Зберегти на робочому місці обстановку і стан устаткування такимм, якими вони були на момент нещасного випадку.
5 Негайно відправити постраждалого до медичного закладу.
6 Негайно повідомити представників профспілкової організації.

Вопрос 5
п.5.6. Чи зобов'язаний начальник об'єкта, який прибув до місця аварії, забезпечити дотримання правил охорони праці працівниками, що беруть участь у ліквідації аварії?
1(*) Зобов'язаний.
2 При ліквідації аварій не обов'язково.
3 Не зобов'язаний, за це відповідає начальник служби охорони праці.

Вопрос 6
п.5.6. Чи має право начальник об'єкта, який прибув до місця аварії, виконати в разі необхідності відключення електроенергії та перекриття комунікацій?
1(*) Зобов'язаний це виконати.
2 Не має права.
3 Тільки в разі відсутності загрози своєму життю.

Розділ 6
Обов'язки та відповідальність керівників і виконавців

Вопрос 1
п.6.1. Що входить в обов'язки керівника об'єкта у плані забезпечення безпечного ведення вогневих робіт?
1(*) Розробити заходи щодо безпечного ведення вогневих робіт і забезпечити їх виконання.
2(*) Призначити осіб, відповідальних за підготовку та ведення вогневих робіт, з числа ІТП, які знають умови підготовки та правила ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних об'єктах.
3(*) Забезпечити виконання заходів щодо безпечного ведення вогневих робіт.
4(*) Організувати контроль за дотриманням вимог цієї Інструкції.
5(*) Організувати контроль за станом повітряного середовища на місці ведення вогневих робіт та в небезпечній зоні.
6(*) Забезпечити необхідні погодження наряду-допуску на ведення вогневих робіт.
7 Особисто бути присутнім при веденні вогневих робіт.

Вопрос 2
п.6.2. Що входить в обов'язки особи, відповідальної за підготовку обладнання та комунікацій до ведення вогневих робіт?
1(*) Організувати виконання заходів, указаних у наряді-допуску.
2(*) Перевірити повноту і якість виконання заходів, передбачених нарядом-допуском.
3(*) Забезпечити своєчасне проведення аналізів повітряного середовища на місці проведення вогневих робіт та в небезпечній зоні.
4 Забезпечити погодження наряду-допуску на проведення вогневих робіт з пожежною охороною.

Вопрос 3
п.6.3. Що входить в обов'язки особи, відповідальної за ведення вогневих робіт?
1(*) Організувати виконання заходів щодо безпечного ведення вогневих робіт.
2(*) Перевірити наявність кваліфікаційних посвідчень і талонів з пожежної безпеки у виконавців робіт, справність інструмента і засобів для ведення вогневих робіт.
3(*) Забезпечити місце ведення вогневих робіт первинними засобами пожежогасіння, а виконавців - засобами індивідуального захисту.
4(*) Перебувати на місці ведення вогневих робіт, контролювати роботу виконавців.
5(*) Знати стан повітряного середовища на місці ведення вогневих робіт і, в разі необхідності, припиняти вогневі роботи.
6(*) При поновленні вогневих робіт після перерви перевірити стан місця ведення вогневих робіт, устаткування.
7(*) Після закінчення вогневих робіт перевірити робоче місце на відсутність можливих джерел виникнення вогню.
8(*) Дозволити ведення робіт після перерви тільки за наявності задовільного результату аналізу повітряного середовища в зоні робіт.

Вопрос 4
п.6.4. Що входить в обов'язки начальника зміни?
1(*) Повідомити персонал зміни про ведення вогневих робіт на об'єкті.
2(*) Забезпечити ведення технологічного процесу відповідно до параметрів, які встановлені на час проведення вогневих робіт.
3(*) Записати в журналі приймання та здавання змін про ведення вогневих робіт на об'єкті.
4(*) Після закінчення вогневих робіт перевірити разом з відповідальним за ведення вогневих робіт місце, де проводились вогневі роботи, для виключення можливості загоряння і забезпечити протягом 3 годин нагляд персоналом зміни за місцем найбільш можливого виникнення джерела пожежі.
5 Знати стан повітряного середовища на місці проведення вогневих робіт і в разі потреби припиняти вогневі роботи.

Вопрос 5
п.6.5. Що входить в обов'язки виконавців вогневих робіт?
1(*) Мати при собі кваліфікаційне посвідчення і талон з пожежної безпеки.
2(*) Отримати інструктаж з безпечного ведення вогневих робіт і розписатися в наряді-допуску.
3(*) Знати повний обсяг робіт на місці, де будуть проводитись вогневі роботи.
4(*) Розпочинати вогневі роботи тільки з дозволу особи, відповідальної за ведення вогневих робіт.
5(*) Виконувати тільки ту роботу, яка вказана в наряді-допуску.
6(*) Уміти користуватися засобами пожежогасіння і в разі виникнення пожежі негайно викликати пожежну охорону та приступити до ліквідації пожежі.
7(*) Після закінчення вогневих робіт оглянути місце їх проведення і привести його у вибухопожежобезпечний стан.

6 Ноябрь, 2014              4506              ]]>Печать]]>
0 / 0 ( Нет оценки )

Добавить комментарий

Ваше имя

Текст

Контрольный вопрос

Dвa pлюs тpi ? (цифрой)


Вверх страницы