ОМИКРОН ОМИКРОН ОМИКРОН
Количество выводимых:       Описание:       По:

СОУ-Н ЕЕ 05.837:2006 Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Роботи служби ізоляції. Том 8

СОУ-Н ЕЕ 05.837:2006 Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Роботи служби ізоляції. Том 8

Нормативний документ "Норми часу на ремонт і технічне обслуговування
електричних мереж. Роботи служби ізоляції" (далі - Норми часу) розроблений для застосування на підприємствах електроенергетики.
Норми часу призначені для:
- нормування праці інженерно-технічних працівників;
- обліку трудових витрат;
- розрахунку трудомісткості робіт;
- планування чисельності ремонтно-експлуатаційного персоналу;
- складати кошторисно-фінансової документації на випробування і вимірювання електрообладнання згідно з ПІД 34.05.102-2003 "Порядок визначення вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж" та Зміною №1 до нього;
- використання як основної бази даних Норм часу для Автоматизованої системи розрахунку кошторисно-фінансової документації, а також для інших автоматизованих систем.
Норми часу призначені для складання кошторисно-фінансової документації на випробування і вимірювання електрообладнання, що виконуються господарським способом, підрядним способом, та для надання послуг стороннім організаціям.

01 турбогенератори
02 синхронні компенсатори
03 колекторні збудники
04 машини постійного струму
05 електодвигуни змінного струму
06 силові трифазні двохобмоткові трансформатори
07 силові трифазні трьохобмоткові трансформатори
08 силові трифазні автотрансформатори, однофазні трансформатори
09 масляні реактори
10 вимірювальні трансформатори струму
11 вимірювальні трансформатори напруги
12 масляні і електромагнітні вимикачі
13 повітряні вимикачі
14 вимикачі навантаження .
15 віддільники, короткозамикачі. Роз'єднувачі, заземлюючі ножі
16 комплектні розподільчі пристрої внутрішнього і зовнішнього встановлення (крім вимірювань і випробувань встановленого в них обладнання)
17 комплектні екрановані струмолроводи 6 кв і вище (крім вимірювань і випробувань встановленого в струмопровід обладнання)
18 струмообмежуючі сухі реактори .
19 електрофільтри
20 конденсатори
21 вентильні розрядники
22 запобіжники на напругу понад 1000 в
23 вводи
24 прохідні ізолятори
25 опорні ізолятори
26 апарати, вторинні кола і електропроводка на напругу до 1000 в
27 електричне освітлення
28 заземлюючі пристрої
29 силові кабельні лінії
30 переносний електрифікований інструмент i понижуючі трансформатори безпеки.
31 випробувальні установки
32 іонні системи збудження
33 напівпровідникові високочастотні системи збудження
34 тиристорні системи збудження.
35 без щіткові дюдні системи збудження
36 перемикаючі пристроі силових трансформаторів
37 трансформаторне масло
38 засоби захисту
39 тепловізійний контроль електрообладнання та повітряних ліній електропередавання

21 Октябрь, 2017              : 1957              : 0              Скачать             
Рейтинг: Рейтинг : Нет

Испытание и проверка силовых кабелей. Новодворец Л. А. Библиотека электромонтера

Испытание и проверка силовых кабелей. Новодворец Л. А. Библиотека электромонтера

В брошюре излагаются объем, нормы и методы испытаний и проверок силовых кабелей.
Рассмотрены основные причины различных дефектов кабельных линий и меры по их устранению.
Приведены следующие испытания и проверки: определение целости жил и правильности выполненной маркировки; фазировка кабелей; измерение заземления; испытание кабельных линий повышенным напряжением; измерение блуждающих токов; определение допустимой длительной токовой нагрузки на кабельную линию; контроль правильности распределения нагрузок и а одножильных кабелях; контроль осушения изоляции вертикальных и крутонаклонных участков трассы кабелей.
Брошюра рассчитана на электромонтеров, занятых на проверке и испытаниях силовых кабелей, ведущих текущий ремонт и производящих профилактические испытания. Библиотека электромонтера. Выпуск 302.

1. Определение целости жил и правильности выполненной маркировки
2. Фазировка кабелей
3. Измерение заземления.
4. Испытание кабельных линий повышенным напряжением выпрямленного тока
5. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты
6. Испытательные установки высокого напряжения
7. Измерение блуждающих токов
8. Определение допустимой длительной токовой нагрузки на кабельную линию.
9. Контроль правильности распределения нагрузок на одножильных кабелях
10. Контроль осушения изоляции вертикальных и крутонаклонных участков трассы кабелей
11. Определение электрического сопротивления токопроводящей жилы кабеля.

14 Февраль, 2016              : 768              : 0              Скачать             
Рейтинг: Рейтинг : Очень плохо

Как паять. Гуревич Г.И. Библиотека электромонтера

Как паять. Гуревич Г.И. Библиотека электромонтера

В брошюре приведено описание основных материалов и инструментов, применяемых для пайки при производстве электромонтажных и электроремонтных работ. Дано описание технологии пайки разных материалов мягкими и твердыми припоями. Также рассмотрены вопросы организации рабочего места и техники безопасности при пайке.
Брошюра рассчитана на электромонтеров и электрослесарей, занимающихся пайкой при выполнении электромонтажных работ, ремонте электрооборудования и эксплуатации электроустановок. Брошюра может быть использована электромонтерами, обслуживающими сельские электроустановки Библиотека электромонтера. Выпуск 136.

1. Назначение и область применения пайки .
2. Припои и флюсы
3. Инструменты для пайки
4. Выбор, технические данные и правила эксплуатации электрических паяльников .
5. Подготовка соединяемых деталей для пайки
6. Технология пайки изделий из стали
7. Напайка на инструмент пластинок твердого сплава
8. Пайка изделий из меди, латуни и бронзы .
9. Пайка медных жил проводов и кабелей
10. Пайка алюминиевых жил проводов и кабелей
11. Панка свинцовых муфт к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля .
12. Пайка изделий из свинца
13. Пайка изделий из алюминия и его сплавов
14. Пайка изделий из чугуна
15. Неполадки при пайке .
16. Проверка качества пайки .

1 Январь, 2016              : 536              : 0              Скачать             
Рейтинг: Рейтинг : Нет

Проверки и испытания турбогенераторов в процессе монтажа. А. Е. Гомберг и Э. С. Мусаэлян. Библиотека электромонтера

Проверки и испытания турбогенераторов в процессе монтажа. А. Е. Гомберг и Э. С. Мусаэлян. Библиотека электромонтера

Описаны схемы и способы наладки вторичных устройств (релейных защит, управления, сигнализации, синхронизации), а также системы возбуждения и вспомогательного электрооборудования систем охлаждения и маслосмазки синхронных турбогенераторов.
Брошюра рассчитана на квалифицированных электромонтеров, наладчиков и монтажников. Может быть полезна эксплуатационному персоналу электростанции. Библиотека электромонтера. Выпуск 104

СОДЕРЖАНИЕ
1. Наладка дистанционного управления и сигнализации турбогенераторов .
2. Наладка цепей измерения и релейных защит турбогенераторов
3. Система возбуждения турбогенераторов и ее наладка
4. Система охлаждения и маслосмазки турбогенераторов
5. Наладка устройства синхронизации

24 Декабрь, 2015              : 350              : 0              Скачать             
Рейтинг: Рейтинг : Нет

Аппаратура для проверки релейной защиты и автоматики. М. Л. Голубев. Библиотека электромонтера

Аппаратура для проверки релейной защиты и автоматики. М. Л. Голубев. Библиотека электромонтера

В брошюре дано описание конструкций аппаратуры и измерительных приборов, применяемых для проверки релейной защиты и автоматики.
Брошюра рассчитана на лиц, достаточно знакомых с общими методами наладки и эксплуатации релейной защиты и основами электротехники в объеме курса технических училищ, и предназначена для старших электромонтеров. Она может быть полезна инженерно-техническому персоналу. Библиотека электромонтера. Выпуск 81.

1. Реостаты и потенциометры
2. Автотрансформаторы
3. Нагрузочные трансформаторы
4. Фазорегуляторы на автотрансформаторах .
5. Индукционные регуляторы напряжения и фазорегуляторы .
6. Электрический секундомер
7. Ампервольтомметр Ц-20.
8 Вольтамперфазоиндикатор ВАФ-85.
9. Фазоуказатель ФУ-2
10. Мегомметры.
11. Омметр переменного тока ОПП-1
12 Комплектные испытательные устройства

24 Декабрь, 2015              : 746              : 0              Скачать             
Рейтинг: Рейтинг : Нет

Измерения и испытания при монтаже силовых трансформаторов Б. В. Злобин. Библиотека электромонтера

Измерения и испытания при монтаже силовых трансформаторов Б. В. Злобин. Библиотека электромонтера

В книге рассматриваются основные вопросы испытания силовых трансформаторов при их монтаже: определение показателей состояния изоляции, в том числе во время сушки, измерение коэффициента трансформации, проведение опыта холостого хода, проверка устройств для переключения ответвлений, фазировка и т. п.
Книга рассчитана на квалифицированных электромонтеров, занимающихся монтажом и испытанием силовых трансформаторов. Она также может быть полезной для молодых специалистов-электриков при освоении ими работ указанного профиля. Библиотека электромонтера. Выпуск 64.

1. Назначение испытаний и последовательность их проведении при монтаже трансформаторов.
2. Измерение сопротивления и определение коэффициента абсорбции
3. Измерение угла диэлектрических потерь
4. Емкостные методы контроля изоляции.
5. Условия определения показателей состояния изоляции
6. Измерение сопротивления обмоток постоянному току
7. Определение коэффициента трансформации
8. Опыт холостого хода
9. Определение группы соединения обмоток
10. Проверка устройств регулирования напряжения под нагрузкой
11. Фазировка трансформаторов

23 Декабрь, 2015              : 908              : 0              Скачать             
Рейтинг: Рейтинг : Плохо

Монтаж проводов вторичной коммутации. Е. П. Жуков. Библиотека электромонтера

Монтаж проводов вторичной коммутации. Е. П. Жуков. Библиотека электромонтера

В брошюре обобщен опыт работы коммутатчиков завода «Электрощит». Дан краткий обзор разновидностей прокладки проводов вторичной коммутации на панелях, щитах и т. п. и приведены некоторые новые приспособления, применяемые в монтажных организациях при монтаже проводов вторичной коммутации. Описание производственных процессов дано в условиях мастерских
монтажно-заготовительных участков электромонтажных организаций и специализированных заводов.
Брошюра предназначена для масте ров, электромонтеров и электрослесарей, выполняющих работы по монтажу цепей вторичной коммутации Библиотека электромонтера. Выпуск 51.

2. Монтаж проводок на щите.
Общие требования при прокладке проводов
Способы и виды прокладки проводов.
Прокладка гибких компенсаторов
Подготовка провода к монтажу
Укладка проводов в поток. .
3. Индустриальный метод заготовки потоков проводов.
4. Разводка и подсоединение проводов к элементам вторичных цепей

22 Декабрь, 2015              : 832              : 0              Скачать             
Рейтинг: Рейтинг : Нет

Что нужно знать об изоляции цепей оперативного тока. Е. А. Каминский. Библиотека электромонтера

Что нужно знать об изоляции цепей оперативного тока. Е. А. Каминский. Библиотека электромонтера

В брошюре рассказывается о значении изоляции цепей оперативного тока в электроустановках. Рассмотрены причины появления и способы предотвращения нарушений и повреждешй изоляции оперативных цепей во время монтажа, при испытаниях и в процессе эксплуатации.
В конце брошюры дан перечень основных директивных и инструктивных материалов по вопросам, связанным с изоляцией оперативней цепей, а также приведен список от дельных книг и статей, посвященных опыту эксплуатации изоляции вторичных цепей.
Брошюра рассчитана на широкий круг электромонтеров и электротехников, работающих по монтажу и эксплуатации электроустановок. Библиотека электромонтера. Выпуск 3.

20 Декабрь, 2015              : 588              : 0              Скачать             
Рейтинг: Рейтинг : Нет

Соединение и оконцевание медных и алюминиевых проводов и кабелей. Г. Е. Хромченко, Ю. С. Бирюков. Библиотека электромонтера

Соединение и оконцевание медных и алюминиевых проводов и кабелей. Г. Е. Хромченко. Библиотека электромонтера

В брошюре изложены вопросы соединения и оконцевания проводов и кабелей с медными и алюминиевыми токопроводящими жилами.
В ней освещены опыт монтажных организаций Главэлектромонтажа Министерства строительства РСФСР, а также разработки Московского и Ленинградского проектно-экспериментальных отделений института «Тяжпромэлектропроект и Научно-исследовательского института кабельной промышленности. Библиотека электромонтера. Выпуск 3 - 1-е издание 1959 года, выпуск 366 - 3-е издание 1973 года

Опрессование .
Сварка .
Пайка
Винтовые соединения

20 Декабрь, 2015              : 343              : 0              Скачать             
Рейтинг: Рейтинг : Нет

Векторные диаграммы в релейной защите и автоматике. Шацков Ю. Л., Каргин С. В Библиотека электротехника 

Векторные диаграммы в релейной защите и автоматике. Шацков Ю. Л., Каргин С. В Библиотека электротехника 

Изложены основные понятия и принципы снятия векторных диаграмм. Приведены примеры практического использования векторных диаграмм для проверки правильности подключения устройств РЗА, а также рассмотрены особенности снятия и использования векторных диаграмм при анализе работы МП РЗА.
Для специалистов, занимающихся эксплуатацией, монтажом и наладкой устройств РЗА.
Книга из серии Библиотечка электротехника. 120 выпуск 

Содержание
Предисловие
ГЛАВА ПЕРВ АЯ. Построение векторных диаграмм . . . .
1.1. Основные понятия и определения
1.2. Общие вопросы построения векторных диаграмм.
1.3. Построение вектора первичного тока
1.4. Построение вектора вторичного тока
1.5. Построение вектора вторичного напряжения
1.6. Снятие векторных диаграмм.
ГЛАВА ВТОРАЯ. Примеры практического использования векторных диаграмм
2.1. Проверка правильности включения реле мощности нулевой последовательности.
2.2. Проверка правильности включения реле мощности обратной последовательности (РМОП).
2.3. Проверка правильности подключения приборов учета электрической энергии (счетчиков).
2.4. Проверка правильности схемы соединений трансформаторов тока по фазам и по их полярности дифференциальной защиты трансформатора.
2.5. Реле мощности в схеме автоматики, действующей при повышении напряжения
2.6. Проверка направленности реле сопротивления дистанционной защиты типа ЭПЗ-1636
2.7. Проверка направленности защит типа ШДЭ 2801(2802)
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Современные микропроцессорные (цифровые) устройства РЗА
3.1. Некоторые особенности применения микропроцессорных устройств РЗА (МП РЗА).
3.2. Использование векторных диаграмм при проверке рабочим током и напряжением.
3.3. Применение векторных диаграмм для анализа работы защиты при возникновении возмущений в электрических сетях.
3.4. Векторные диаграммы в регистраторах аварийных событий (РАС)

20 Ноябрь, 2015              : 1893              : 0              Скачать             
Рейтинг: Рейтинг : Средне


Вверх страницы