ОМИКРОН ОМИКРОН ОМИКРОН
Система Orphus

ГКД 34.35.501-93 Пристрої релейного захисту і електроавтоматики енергосистем. Інструкція з обслуговування для оперативного персоналу

СКАЧАТЬ

ГКД 34.35.501-93 Пристрої релейного захисту і електроавтоматики енергосистем. Інструкція з обслуговування для оперативного персоналу

ГКД 34.35.501-93 Устройства релейной защиты и электроавтоматики энергосистем. Инструкция по обслуживанию для оперативного персонала

У цій інструкції приведені загальні вказівки до обслуговування й оперативного управління пристроїв релейного захисту, загальносистемної і місцевої автоматики. В Інструкції приведено вказівки щодо методів контролю справності пристроїв релейного захисту й електроавтоматики (РЗА), здійснюваних оперативним персоналом, його дій при спрацюванні і несправності цих пристроїв.

Інструкцію складено на основі «Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики электрических систем» та з урахуванням вимог «Типовой инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» і пропозицій служб РЗА енергосистем.

 

Інструкція призначена для оперативного і прирівняного до нього експлуатаційного персоналу, який обслуговує пристрої РЗА, а також персоналу, який інспектує, навчає оперативний персонал і складає для нього інструкції з обслуговування пристроїв РЗА і електрообладнання.

 

 

Зміст

 

Загальні положення

Вимоги до оперативного обслуговування

Права й обов’язки оперативного персоналу з обслуговування й управління пристроями РЗА

Оперативне управління пристроями РЗА

Контроль справності пристроїв РЗА

Усунення несправностей у пристроях РЗА і вторинного колах

Дії оперативного персоналу при справності пристроїв РЗА

Організація робіт у пристроях РЗА

Органи управління пристроями РЗА

Вказівки заходи безпеки

Додаток 1. Місцеві доповнення до типової інструкції з оперативного обслуговування пристроїв релейного захисту, електроавтоматики і протиаварійної автоматики

Додаток 2. Перелік діючих інструкцій з обслуговування пристроїв РЗА і ПА, установлених на електростанціях і підстанціях

Додаток 3. Перелік нормально відключених пристроїв РЗА на електростанціях і підстанціях

Додаток 4. Перелік заходів при відключенні швидкодійних захистів або єдиного захисту приєднання електростанції, підстанції

Інформаційні дані

 

 

1. Загальні положення

1.1. Інструкція є обов'язковою для всього оперативного і диспетчерського персоналу, а також прирівняного до нього персоналу всіх організацій та підприємств Міненерго України, який обслуговує і експлуатує ці пристрої. Крім того, Інструкцію повинен знати керівний і Інспекторський персонал, який контролює, приймає екзамени, керує, навчає оперативний персонал, складає для нього інструкції з обслуговування пристроїв і електрообладнання, бере участь у післяаварійних перевірках.

1.2. Інструкція обов’язкова також для оперативного персоналу всіх інших організацій,, який обслуговує пристрої РЗА приєднань, що знаходяться у віданні чи управлінні оперативного персоналу організації Міненерго України, диспетчерів ОДУ, енергосистем, електромереж, дільниць або районів розподільчих мереж, чергових інженерів електростанцій. Список оперативного і прирівняного до нього персоналу інших організацій. допущеного до оперативного обслуговування пристроїв РЗА, повинен знаходитися у оперативного персоналу організацій Міненерго України, у віданні чи управлінні якого знаходяться ці пристрої.

1.3. Для прискорення ліквідації пошкоджень, скорочення часу знеструмлення споживачів рекомендується використати положення даної Інструкції для експлуатації пристроїв РЗА, які встановлені у споживачів і не знаходяться в веденні або управлінні організації або підприємств Міненерго України.

1.4. У цій Інструкції дано загальні вказівки цодо обслуговування (оперативного управління) всіх пристроїв РЗА, загальносистемної і місцевої електроавтоматики.

Додаткові вказівки про методи контролю справності й оперативного управління, необхідні для правильної експлуатації пристроїв РЗА, повинні приводитися в типових інструкціях* (якщо такі є) з обслуговування цих пристроїв або місцевих Інструкціях.

Типові інструкції з обслуговування можуть укладатися для таких пристроїв: кіл трансформаторів напруги, диференційного захисту шин, газового захисту, захисту шинозєднувальних і обхідних вимикачів, пристроїв резервування відмови вимикачів (ПРВВ), фіксуючих пристроїв, поздовжного диференційного захисту ліній, поперечного захисту ліній, резервних захистів ліній (дистанційного, струмового захисту нульової послідовності), високочастотного захисту ліній, АПВ, АВР, АЧР та інших пристроїв електроавтоматики, автоматичних осцилографів, кіл і джерел, оперативної постійної й змінної напруги, кіл управління аварійної й попереджувальної сигналізації, пристроїв сигналізації замикання на землю та інш.

В типових інструкціях повинні даватися вказівки щодо оперативного обслуговування пристроїв, виходячи з принципу їх дії та технічних особливостей, без урахування місцевих умов і особливостей даної електростанції чи підстанції.

Уточнення й доповнення, викликані конкретними умовами, повинні вказуватися у місцевому доповненні до типової інструкції (додаток 1), наприклад, з експлуатації газового захисту трансформаторів, або в місцевій інструкції, складеній на її підставі. Місцеві інструкції складаються для всіх пристроїв РЗА, установлених на даній електростанції чи підстанції, на які немає відкоректованих типових інструкцій.

Допускається складання однієї інструкції для всіх пристроїв РЗА, які обслуговуються даною категорією персоналу - диспетчером системи, диспетчером ПЕМ або РЕМ, черговим на електростанції й підстанції, персоналом оперативно-виїздних бригад (ОВБ).

В Інструкціях повинна бути визначена оперативна належність усіх пристроїв РЗА.

1.5. Для кожної електростанції і підстанції складається перелік, в якому вказуються всі інструкції з обслуговування пристроїв РЗА, установлених на даному об'єкті (додаток 2), затверджений головним Інженером підприємства. Перелік знаходиться на електростанції чи підстанції, у диспетчера, у віданні чи управлінні якого знаходяться пристрої, які обслуговуються по цих інструкціях, і у відповідній службі РЗА. Перелік інструкцій для диспетчерів ОДУ затверджує головний диспетчер

1.6. Комплект інструкцій з обслуговування пристроїв РЗА у відповідності з затвердженим переліком повинен знаходитися:

1) у відповідних службах (лабораторіях) РЗА;

2) на щиті управління кожної електростанції і підстанції;

3) у диспетчера або чергового інженера, у віданні чи управлінні якого знаходяться пристрої, які обслуговуються по цих інструкціях;

4) у оперативно-виїздних бригад.

Комплект Інструкцій з обслуговування пристроїв РЗА. установлених у роз дільчих мережах, де немає щитів управління або спеціально обладнаних приміщень для зберігання документації, повинен знаходитися у .старшого в зміні ОВБ. яка обслуговує ці мережі

1.7. Складні, не передбачені типовими Інструкціями з обслуговування роботи й операції з пристроями РЗА при типових, регулярно повторюваних ремонтних роботах, часто повторюваних змінах схеми первинних з’єднань або режимах роботи електростанції, підстанції й електромережі, виконуються по заздалегідь складених програмах (або вказівках), в яких докладно вказуються усі операції перемикання вторинних кіл, зміни уставок та інші необхідні роботи в пристроях захисту, автоматики й у силових колах, а також порядок їх проведення. До них належать:

1) заміна релейного захисту приєднання захистами шиноз’єднувального або обхідного вимикачів при залишенні вимикача приєднання в роботі;

2) виведення з роботи вимикача приєднання з заміною його шиноз’єднувальним або обхідним вимикачем з їх релейним захистом і виведенням з роботи релейного захисту і автоматики приєднання;

3) виведення з роботи вимикача приєднання з заміною його  шиноз’єднувальним або обхідним вимикачем з переведенням пристроїв РЗА приєднання на ці вимикачі;

4) відновлення нормальної схеми після робіт, указаних в переліку 1, 2, 3 цього пункту;

5) заміна працюючої фази груп однофазних трансформаторів (автотрансформаторів) резервною:

6) різні випробування шин і обладнання після ремонтів при введенні в роботу резервного обладнання і т.п.

Комплект таких програм (або вказівок) повинен знаходитися на електростанції, підстанції, у диспетчера, у віданні якого знаходиться даний пристрій, і у відповідній службі РЗА.

1.8. Складні операції з пристроями РЗА, зміни схем і уставок пристроїв, не передбачені типовими інструкціями роботи при введенні нового обладнання на діючих електростанціях і підстанціях, введенні нових електростанцій і підстанцій, зміні фіксації приєднань по шинах, ремонтних змінах схеми або режиму роботи електростанцій, енергосистем та інших одноразових роботах, виконуються за спеціальними програмами, складеними для кожного окремого випадку при оформленні заявки. Ці одноразові програми повинні бути у чергового персоналу електростанцій або підстанцій, на яких проводяться роботи, у диспетчера, у віданні якого знаходиться даний пристрій, у відповідній службі РЗА.

1.9. Усі місцеві зміни - у способах чи порядку обслуговування пристроїв РЗА. які не протирічать послідовності операцій по вводу (виводу) пристроїв і узгодженні з організаціями, які стоять вище в оперативному відношенні, негайно вносить до діючих інструкцій персонал служби РЗА (електролабораторії), який виконує ці зміни, з записом про це в журналі релейного захисту. Зміни, доповнення і перегляд типових інструкцій і програм виконує персонал служб РЗА енергосистеми та ОДУ і за їх вказівкою вносяться у місцеві інструкції і програми на місцях за підписом особи, яка внесла зміни.

1.10. Перевірка відповідності вказівок, інструкцій з обслуговування пристроїв РЗА й програм схемам первинних з'єднань та режимам роботи електростанції (підстанції) проводиться персоналом служби РЗА (ЕТЛ) енергоб'єкта підприємства, енергосистеми, Укренерго не рідше, ніж 1 раз в 3 роки.

Переглянуті Інструкції та програми затверджуються (за належністю) головним інженером електростанції, підстанції, ПЕМ, ВЕО. а також головним диспетчером «Укренерго», в чиєму управлінні знаходяться пристрої, що обслуговуються, та узгоджуються з Укренерго (іншими ОДУ), в веденні яких знаходяться данні пристрої РЗА й ПА.


15 Август, 2018 11:02        8082         Загрузок: 1557       700 kB        DjView     СКАЧАТЬ
7 / 15 ( Плохо )
Сообщить о недоступности файла! Ошибка при скачивани?! Авторизируйтесь! Проверьте информацию доступную только зарегистрированным посетителям!
Если проблема не решилась, то описывайте проблему в комментариях, на форуме или через форму обратной связи

Добавить комментарий

Ваше имя

Текст

Контрольный вопрос

Дva plus trи ? (цифрой)


Вверх страницы