ОМИКРОН ОМИКРОН ОМИКРОН
Система Orphus

СОУ-Н ЕЕ 05.837:2006 Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Роботи служби ізоляції. Том 8

СКАЧАТЬ

СОУ-Н ЕЕ 05.837:2006 Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Роботи служби ізоляції. Том 8

Нормативний документ "Норми часу на ремонт і технічне обслуговування
електричних мереж. Роботи служби ізоляції" (далі - Норми часу) розроблений для застосування на підприємствах електроенергетики.
Норми часу призначені для:
- нормування праці інженерно-технічних працівників;
- обліку трудових витрат;
- розрахунку трудомісткості робіт;
- планування чисельності ремонтно-експлуатаційного персоналу;
- складати кошторисно-фінансової документації на випробування і вимірювання електрообладнання згідно з ПІД 34.05.102-2003 "Порядок визначення вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж" та Зміною №1 до нього;
- використання як основної бази даних Норм часу для Автоматизованої системи розрахунку кошторисно-фінансової документації, а також для інших автоматизованих систем.
Норми часу призначені для складання кошторисно-фінансової документації на випробування і вимірювання електрообладнання, що виконуються господарським способом, підрядним способом, та для надання послуг стороннім організаціям.

01 турбогенератори
02 синхронні компенсатори
03 колекторні збудники
04 машини постійного струму
05 електодвигуни змінного струму
06 силові трифазні двохобмоткові трансформатори
07 силові трифазні трьохобмоткові трансформатори
08 силові трифазні автотрансформатори, однофазні трансформатори
09 масляні реактори
10 вимірювальні трансформатори струму
11 вимірювальні трансформатори напруги
12 масляні і електромагнітні вимикачі
13 повітряні вимикачі
14 вимикачі навантаження .
15 віддільники, короткозамикачі. Роз'єднувачі, заземлюючі ножі
16 комплектні розподільчі пристрої внутрішнього і зовнішнього встановлення (крім вимірювань і випробувань встановленого в них обладнання)
17 комплектні екрановані струмолроводи 6 кв і вище (крім вимірювань і випробувань встановленого в струмопровід обладнання)
18 струмообмежуючі сухі реактори .
19 електрофільтри
20 конденсатори
21 вентильні розрядники
22 запобіжники на напругу понад 1000 в
23 вводи
24 прохідні ізолятори
25 опорні ізолятори
26 апарати, вторинні кола і електропроводка на напругу до 1000 в
27 електричне освітлення
28 заземлюючі пристрої
29 силові кабельні лінії
30 переносний електрифікований інструмент i понижуючі трансформатори безпеки.
31 випробувальні установки
32 іонні системи збудження
33 напівпровідникові високочастотні системи збудження
34 тиристорні системи збудження.
35 без щіткові дюдні системи збудження
36 перемикаючі пристроі силових трансформаторів
37 трансформаторне масло
38 засоби захисту
39 тепловізійний контроль електрообладнання та повітряних ліній електропередавання

 

5 Загальні положення

Норми часу розроблені для номенклатури обладнання, наведеної в нормативному документі РД 34.05.303-87 "Нормы времени на испытания электрооборудования" - М.: СПО «Союзтехэнерго», 1987, а також для нового обладнання встановленого на підпригметвах електроенергетики.
В основу розробки покладено:
- технологію виконання робіт;
• технічні розрахунки;
- фото хронометражні спостереження;
- технічні характеристики апаратури і пристроїв;
- типові заводські інструкції;
• матеріали вивчення і аналізу існуючої організації праці та передового досвіду.
Норми часу встановлені на бригаду або на індивідуального виконавця і виражені в людино-годинах.
В бригаді передбачено суміщення професій водія автомашини і електромонтера.
Виконання робіт працівниками, кваліфікаційні розряди яких не виповідають наведеним у даних нормах часу, а також недоліки в організації праці, не можуть бути підставою для зміни норм часу на ці роботи.
Норми часу передбачають виконання робіт технічно підготовленим персоналом. Кількісний та кваліфікаційний склад бригади встановлений з урахуванням характеру роботи, її обсягу та складності. У випадку, коли неможливо сформувати нормативний склад бригади для виконання роботи, можна замінити окремих членів бригади на працівників з вищим кваліфікаційним розрядом.
Виконання робіт робітниками, кваліфікаційні розряди яких не відповідають наведеним у даних нормах часу, а також недоліки в організації праці, не можуть бути підставою для зміни норм часу на ці роботи.
В Нормах часу наведений основний перелік робіт з випробування електрообладнання. Повний обсяг і послідовність перевірок для кожного виду технічного обслуговування електрообладнання наведені в ГКД 34.20.302-2002 "Норми випробувань електрообладнання".

 

Зміст

1 Сфера застосування
2 Нормативні посилання
3 Терміни та визначення понять
4 Познаки та скорочення
5 Загальні положення
6 Основна частина

01 ТУРБОГЕНЕРАТОРИ
0101 Турбогенератори потужністю до 50 МВт включно.
0102 Турбогенератори потужністю від 50 до 150 МВт включно.
0103 Турбогенератори потужністю від 150 до 300 МВт включно
0104 Турбогенератори потужністю від 300 до 300 МВт включно .

02 СИНХРОННІ КОМПЕНСАТОРИ
0201 Синхронні компенсатори потужністю до 50 кВ включно.
0202 Синхронні компенсатори потужністю від 50 до 160 «В включно

03 КОЛЕКТОРНІ ЗБУДНИКИ
0301 Колекторні збудники

04 МАШИНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
0401 Машини постійного Струму потужністю ДО 5 кВт включно.
0402 Машини постійного струму потужністю від 5 до 50 кВт включно
0403 Машини постійного струму потужністю від 50 до 100 кВт включно
0404 Машини постійного струму потужністю понад 100 кВт

05 ЕЛЕКТОДВИГУНИ ЗМІННОГО СТРУМУ
0501 Електродвигуни змінного струму

06 СИЛОВІ ТРИФАЗНІ ДВОХОБМОТКОВІ ТРАНСФОРМАТОРИ
0601 Силові трифазні двохобмоткові трансформатори напругою 3-20 кВ
0602 Силові трифазні двохобмоткові трансформатори напругою 35кВ.
0603 Силові трифазні двохобмоткові трансформатори напругою 110-150 кВ
0604 Силові трифазні двохобмоткові трансформатори напругою 220-330 кВ
0605 Силові трифазні двохобмоткові трансформатори напругою 500 кВ

07 СИЛОВІ ТРИФАЗНІ ТРЬОХОБМОТКОВІ ТРАНСФОРМАТОРИ
0701 Трифазні трьохобмоткові трансформатори напругою 35 кВ
0702 Трифазні трьохобмоткові трансформатори напругою 110-150 кВ .
0703 Трифазні трьохобмоткові трансформатори напругою 220—330 кВ .

08 СИЛОВІ ТРИФАЗНІ АВТОТРАНСФОРМАТОРИ, ОДНОФАЗНІ ТРАНСФОРМАТОРИ
0801 Силові трифазні трансформатори напругою 220 кВ.
0802 Силові трифазні трансформатори напругою 330 кВ.
0803 Силові трифазні трансформатори напругою 500 кВ.
0804 Однофазні трансформатори напругою 750 кВ

09 МАСЛЯНІ РЕАКТОРИ.
0901 Масляний реактор напругою від 6 до 35 кВ.
0902 Масляний реактор напругою 110-330 кВ.
0903 Масляний реактор напругою від 500 до 750 кВ .

10 ВИМІРЮВАЛЬНІ ТРАНСФОРМАТОРИ СТРУМУ
1001 Вимірювальні трансформатори струму напругою до 10 кВ включно
1002 Вимірювальні трансформатори струму напругою 35 кВ .
1003 Вимірювальні трансформатори струму напругою 110-150 кВ
1004 Вимірювальні трансформатори струму напругою 220 кВ.
1005 Вимірювальні трансформатори струму напругою 330 кВ
1006 Вимірювальні трансформатори струму напругою 500 кВ .
1007 Вимірювальні трансформатори струму напругою 750 кВ.

11 ВИМІРЮВАЛЬНІ ТРАНСФОРМАТОРИ НАПРУГИ .
1101 Вимірювальні трансформатори напруги напругою до 10 кВ включно
1102 Вимірювальні трансформатори напруги напругою 35 кВ.
1103 Вимірювальні трансформатори напруги напругою від 110 до 150 кВ
1104 Вимірювальні трансформатори напруги напругою 220 кВ
1105 Вимірювальні трансформатори напруги напругою 330 кВ
1106 Вимірювальні трансформатори напруги напругою 500 кВ
1107 Вимірювальні трансформатори напруги напругою 750 кВ

12 МАСЛЯНІ І ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ вимикачі.
1201 Масляні електромагнітні вимикачі на напругу 6-10 кВ
1202 Масляні електромагнітні вимикачі напругою 35 кВ
1203 Масляні електромагнітні вимикачі напругою 110-150кВ.
1204 Масляні електромагнітні вимикачі напругою 220-330кВ

13 ПОВІТРЯНІ вимикачі.
1301 Повітряні вимикачі на напругу 15 кВ .
1302 Повітряні вимикачі на напругу 35 кВ
1303 Повітряні вимикачі на напругу від 110 до 150 кВ
1304 Повітряні вимикачі на напругу 220 кВ.
1305 Повітряні вимикачі на напругу 330 кВ
1306 Поварені вимикачі на напругу 500 кВ.
1307 Повітряні вимикачі на напругу 750кВ

14 ВИМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ .
1401 Вимикачі навантаження на напругу 3 кВ
1402 Вимикачі навантаження на напругу 6-10 кВ
1403 Вимикачі навантаження на напругу 15 кВ.

15 ВІДДІЛЬНИКИ, КОРОТКОЗАМИКАЧІ. РОЗ'ЄДНУВАЧІ, ЗАЗЕМЛЮЮЧІ НОЖІ.
1501 Віддільники, короткозамикачі. роз'єднувачі, заземлюючі ножі на напругу до 30 кВ включно.
1502 Віддільники, короткозамикачі. роз'єднувачі, заземлюючі ножі на напругу 35 кВ
1503 Віддільники, короткозамикачі. роз'єднувачі, заземлюючі ножі на напругу 110—150 кВ.
1504 Віддільники, короткозамикачі, роз'єднувачі, заземлюючі ножі на напругу 220—330 кВ.
1505 Віддільники, короткозамикачі. роз'єднувачі, заземлюючі ножі на напругу 500 кВ.
1506 Віддільники, короткозамикачі, роз'єднувачі, заземлюючі ножі на напругу 750 кВ.

16 КОМПЛЕКТНІ РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ ВНУТРІШНЬОГО І ЗОВНІШНЬОГО ВСТАНОВЛЕННЯ (КРІМ ВИМІРЮВАНЬ І ВИПРОБУВАНЬ ВСТАНОВЛЕНОГО В НИХ ОБЛАДНАННЯ)
1601 Комплектні розподільчі пристрої внутрішнього і зовнішнього встановлення (крім вимірювань і випробувань встановленого в них обладнання).

17 КОМПЛЕКТНІ ЕКРАНОВАНІ СТРУМОЛРОВОДИ 6 КВ І ВИЩЕ (КРІМ ВИМІРЮВАНЬ І ВИПРОБУВАНЬ ВСТАНОВЛЕНОГО В СТРУМОПРОВІД ОБЛАДНАННЯ) .
1701 Комплектні екрановані струмопроводи 6 кВ і вище (крім вимірювань випробувань встановленого в струмопровід обладнання)

18 СТРУМООБМЕЖУЮЧІ СУХІ РЕАКТОРИ .
1801 Одинарний струмообмежуючий сухий реактор.
1802 Подвоєний струмообмежуючий сухий реактор.

19 ЕЛЕКТРОФІЛЬТРИ
1901 Електрофільтри.

20 КОНДЕНСАТОРИ.
2001 Конденсатори зв'язку та відбору потужності (для підстанції напругою до 110 кВ включно)
2002 Конденсатори зв'язку та відбору потужності (для підстанції напругою від 110 до 220 кВ включно).
2003 Конденсатори зв'язку та відбору потужності (для підстанції напругою від 220 до 500 кВ включно).
2004 Конденсатори зв'язку та відбору потужності (для підстанції напругою понад 500 кВ)
2005 Конденсатори для подільників напруги (для підстанції напругою до 110 кВ включно).
2006 Конденсатори для подільників напруги (для підстанції напругою від 110 до 220 кВ включно).
2007 Конденсатори для подільників напруги (для підстанції напругою від 220 до 500 кВ включно).
2008 Конденсатори для подільників напруги (для підстанції напругою понад 500 кВ)
2009 Конденсатори повздовжньої компенсації (для підстанції напругою до 110 кВ включно).
2010 Конденсатори повздовжньої компенсації (для підстанції напругою від 110 до 220 кВ включно).
2011 Конденсатори повздовжньої компенсації (для підстанції напругою від 220 до 500 кВ включно).
2012 Конденсатори повздовжньої компенсації (для підстанції напругою понад 500 кВ)
2013 Косинусні конденсатори (для підстанції напругою до 110 кВ включно)
2014 Косинусні конденсатори (для підстанції напругою від 110 до 220 кВ включно).
2015 Косинусні конденсатори (для підстанції напругою від 220 до 500 кВ включно).
2016 Косинусні конденсатори (для підстанціі напругою понад 500 кВ).

21 ВЕНТИЛЬНІ РОЗРЯДНИКИ .
2101 Вентильні розрядники на напругу до 10 кВ включно
2102 Вентильні розрядники на напругу 35 кВ.
2103 Вентильні розрядники на напругу 110 кВ
2104 Вентильні розрядники на напругу 220 кВ
2105 Вентильні розрядники на напругу 330 кВ
2106 Вентильні розрядники на напругу 500 кВ
2107 Вентильні розрядники на напругу 750 кВ

22 ЗАПОБІЖНИКИ НА НАПРУГУ ПОНАД 1000 В.
2201 Запобіжники на напругу 3 кВ
2202 Запобіжники на напругу 6 кВ
2203 Запобіжники на напругу 10 кВ.
2204 Запобіжники на напругу 35 кВ.

23 ВВОДИ .
2301 Порцелянові «води на напругу до 110 кВ включно.
2302 Порцелянові вводи на напругу від 110 до 220 кВ включно
2303 Порцелянові вводи на напругу від 220 до 500 кВ включно.
2304 Порцелянові вводи на напругу понад 500 кВ
2305 Паперово-бакелітові (в тому числі мастиконаповнені) вводи на напругу до 110 кВ включно
2306 Паперово-бакелітові (в тому числі мастиконаповнені) вводи на напругу від 110 до 220 кВ включно
2307 Паперово-бакелітові (в тому числі мастиконаповнені) вводи на напругу від 220 до 500 кВ включно
2308 Паперово-бакелітові (в тому числі мастиконаповнені) вводи на напругу понад 500 кВ.
2309 Паперово-епоксидні (вводи 110 кВ з твердою Ізоляцією) на напругу до 110 кВ включно.
2310 Маслобар'єрні вводи на напругу до 110 кВ включно.
2311 Маслобар'єрні вводи на напругу від 110 до 220 кВ включно.
2312 Маслобар'єрні вводи на напругу від 220 до 500 кВ включно.
2313 Маслобар'єрні вводи на напругу понад 500 кВ
2314 Паперово-масляні вводи на напругу до 110 кВ включно
2315 Паперово-масляні вводи на напругу від 110 до 220 кВ включно
2316 Паперово-масляні вводи на напругу від 220 до 500 кВ включно
2317 Паперово-масляні вводи на напругу понад 500 кВ

24 ПРОХІДНІ ІЗОЛЯТОРИ.
2401 Прохідні ізолятори.

25 ОПОРНІ ІЗОЛЯТОРИ.
2501 Опорні ізолятори на напругу до 10 кВ.
2502 Опорні ізолятори на напругу 20-35 кВ.
2503 Опорні ізолятори на напругу 110-150 кВ .
2504 Опорні ізолятори на напругу 220-330 кВ.
2505 Опорні ізолятори на напругу 500 кВ.

26 АПАРАТИ, ВТОРИННІ КОЛА І ЕЛЕКТРОПРОВОДКА НА НАПРУГУ ДО 1000 В.
2601 Апарати, вторинні кола і електропроводка на напругу до 1000 В

27 ЕЛЕКТРИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ .
2701 Електричне освітлення

28 ЗАЗЕМЛЮЮЧІ ПРИСТРОЇ
2801 Заземлюючі пристрої підстанції та лінії електропередавання напругою до 1 кВ включно.
2802 Заземлюючі пристрої підстанції та лінії електропередавання напругою понад 1 кВ.

29 СИЛОВІ КАБЕЛЬНІ ЛІНІЇ
2901 Силові кабельні лінії на напругу до 1 кВ включно
2902 Силові кабельні лінії на напругу 6—20 кВ.
2903 Силові кабельні лінії на напругу 35—110 кВ.
2904 Визначення місця пошкодження силових кабельних ліній на напругу до 1 кВ ВКЛЮЧНО.
2905 Визначення місця пошкодження силових кабельних ліній на напругу 6—20 кВ .
2906 Визначення місця пошкодження силових кабельних ліній на напругу 35—110 кВ

30 ПЕРЕНОСНИЙ ЕЛЕКТРИФІКОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ I ПОНИЖУЮЧІ ТРАНСФОРМАТОРИ БЕЗПЕКИ.
3001 Переносні електрифіковані інструменти
3002 Понижуючі трансформатори безпеки.

31 ВИПРОБУВАЛЬНІ УСТАНОВКИ
3101 Випробувальні установки

32 ІОННІ СИСТЕМИ ЗБУДЖЕННЯ .
3201 Іонні системи збудження

33 НАПІВПРОВІДНИКОВІ ВИСОКОЧАСТОТНІ СИСТЕМИ ЗБУДЖЕННЯ.
3301 Напівпровідникові високочастотні системи збудження.

34 ТИРИСТОРНІ СИСТЕМИ ЗБУДЖЕННЯ.
3401 Тиристорні системи збудження.

35           БЕЗ ЩІТКОВІ ДЮДНІ СИСТЕМИ ЗБУДЖЕННЯ
3501 Безщіткоеі дюдні системи збудження

36 ПЕРЕМИКАЮЧІ ПРИСТРОІ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ
3601 Перемикаючі пристрої силових трансформаторів з кількістю ступенів регулювання 9—12 при напрузі трансформатора до 220 кВ включно
3602 Перемикаючі пристрої силових трансформаторів з кількістю ступенів регулювання 9—12 при напрузі трансформатора від 220 до 500 кВ включно
3603 Перемикаючі пристрої силових трансформаторів з кількістю ступенів регулювання 9—12 при напрузі трансформатора понад 500 кВ.
3604 Перемикаючі пристрої силових трансформаторів з кількістю ступенів регулювання 9—12 при напрузі трансформатора до 220 кВ включно
3605 Перемикаючі пристрої силових трансформаторів з кількістю ступенів регулювання 16—18 при напрузі трансформатора від 220 до 500 кВ включно .
3606 Перемикаючі пристрої силових трансформаторів з кількістю ступенів регулювання 16—18 при напрузі трансформатора понад 500 кВ.
3607 Перемикаючі пристрої силових трансформаторів з кількістю ступенів регулювання 21—27 при напрузі трансформатора до 220 кВ включно
3608 Перемикаючі пристрої силових трансформаторів з кількістю ступенів регулювання 21—27 при напрузі трансформатора від 220 до 500 кВ включно .
3609 Перемикаючі пристрої силових трансформаторів з кількістю ступенів регулювання 21—27 при напрузі трансформатора понад 500кВ
3610 Перемикаючі пристрої силових трансформаторів з кількістю ступенів регулювання ДО—ДЗ при напрузі трансформатора до 220 кВ включно .
3611 Перемикаючі пристрої силових трансформаторів з кількістю ступенів регулювання ДО—ДЗ при напрузі трансформатора від 220 до 500 кВ включно
3612 Перемикаючі пристрої силових трансформатор« з кількістю ступенів регулювання ДО—ДЗ при напрузі трансформатора понад 500кВ

37 ТРАНСФОРМАТОРНЕ МАСЛО
3701 Хроматографічний контроль трансформаторного масла під час випробувань електрообладнання на напругу від 35 кВ до 750 кВ
3702 Скорочений аналіз трансформаторного масла під час випробувань маслонаповненого обладнання від 35 кВ до 750 кВ, а також трансформаторів та реакторів 10 кВ потужністю понад 630 кВА
3703 Аналіз трансформаторного масла з вимірюванням тангенса кута діелектричних втрат масла під час випробувань електрообладнання на напругу від 35 кВ до 750 кВ
370Д Аналіз трансформаторного масла з визначенням вмісту вологи під час випробувань електрообладнання на напругу від 35 кВ до 750 кВ
3705 Повний аналіз трансформаторного масла під час випробувань електрообладнання на напругу від 35 кВ до 750 кВ'

38 ЗАСОБИ ЗАХИСТУ
3801 Засоби захисту.

39 ТЕПЛОВІЗІЙНИЙ КОНТРОЛЬ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТА ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ .
3901 Тепловізійний контроль електрообладнання та повітряних ліній електропередавання*

40 РІЗНІ РОБОТИ
Додаток А. Бібліографія

 

Автор: Разместил: romanR10

21 Октябрь, 2017 07:22        7000         Загрузок: 1804        DjView     СКАЧАТЬ
0 / 0 ( Нет оценки )

Закрытая информация, только для зарегистрированных пользователей!

Сообщить о недоступности файла! Ошибка при скачивани?! Авторизируйтесь! Проверьте информацию доступную только зарегистрированным посетителям!
Если проблема не решилась, то описывайте проблему в комментариях, на форуме или через форму обратной связи

Добавить комментарий

Ваше имя

Текст

Контрольный вопрос

Дva plus trи ? (цифрой)


Вверх страницы