ОМИКРОН ОМИКРОН ОМИКРОН
Система Orphus

Організація експлуатації релейного захисту та автоматики в енергокомпаніях і їх структурних одиницях. СОУ-Н ЕЕ 04.404:2006

СКАЧАТЬ

Ці Правила встановлюють основні вимоги до організації експлуатації пристроїв релейного захисту та автоматики для всіх суб’єктів і об’єктів електроенергетики, що належать до сфери управління Мінпаливенерго України або щодо яких воно здійснює управління корпоративними правами держави, незалежно від їхньої відомчої належності і форми власності.

Ці Правила визначають основні завдання, функції, організаційну структуру, права та відповідальність служб РЗА, їхні взаємовідносини зі службами РЗА усіх рівнів оперативної підпорядкованості, а також між службами РЗА та підрозділами об’єктів енергетики, з якими служби повинні взаємодіяти під час виконання завдань з обслуговування пристроїв РЗА.

Ці Правила розроблено відповідно до законів України, нормативно-правових актів з організаційних і технічних питань функціонування Об’єднаної енергетичної системи України, галузевих нормативних документів і поширюється на служби релейного захисту, електротехнічні лабораторії чи інші структурні формування, що входять до складу суб’єктів електроенергетики (далі — служби РЗА):

— національної енергетичної компанії України (НЕК «Укренерго»);

— регіональних електроенергетичних систем;

— атомних електричних станцій;

теплових електричних станцій, теплових електроцентралей;

— магістральних електричних мереж;

— гідравлічних електричних станцій; енергопостачальних компаній України незалежно від їхніх форм власності.

ЗМІСТ

1 Сфера застосування.

2 Нормативні посилання

3 Скорочення

4 Організація експлуатації релейного захисту та електроавтоматики службою релейного захисту НЕК «Укренерго»

4.1 Загальні положення.

4.2 Основні завдання.

4.3 Функції

4.4 Права

4.5 Організація керування

4.6 Взаємовідносини

4.6.1 Взаємовідносини з диспетчерською службою

4.6.2 Взаємовідносини зі службою оптимізації електричних режимів

4.6.3 Взаємовідносини зі службою засобів диспетчерського

і технологічного керування.

4.6.4 Взаємовідносини зі службою обчислювальної іехніки

4.6.5 Взаємовідносини зі службою перспективного розвитку

4.6.6 Взаємовідносини з виробничо-технічною службою

4.6.7 Взаємовідносини з електротехнічною службою

4.6.8 Взаємовідносини зі службою ліній

4.6.9 Взаємовідносини зі службою експлуатації приладів

і систем обліку та метрологічного забезпечення

4.6.10 Взаємовідносини зі службою договірної роботи та матеріально-технічного забезпечення виробництва .

4.6.11 Взаємовідносини зі службою зовнішньоекономічних зв’язків і інвестицій.

4.6.12 Взаємовідносини зі службою охорони праці та пожежної безпеки .

4.6.13 Взаємовідносини зі службою підготовки та навчання персоналу

4.6.14 Взаємовідносини з юридичним відділом

4.6.15 Взаємовідносини з відділом матеріально-технічного постачання.

4.6.16 Взаємовідносини з відділом праці та заробітної плати

4.6.17 Взаємовідносини з відділом кадрів і соціальних питань

4.6.18 Взаємовідносини зі службою бухгалтерського обліку та звітності

4.6.19 Взаємовідносини з фінансово-економічною службою

4.6.20 Взаємовідносини зі службою механізації та транспорту

4.6.21 Взаємовідносини зі службою охорони об'єктів

4.6.22 Взаємовідносини з групою цивільної оборони та мобілізаційної роботи

4.5.23 Взаємовідносини зі службами РЗА електроенергетичних систем ОЕС України

4.6.24 Взаємовідносини зі службами релейного захисту

та автоматики енергосистем сусідніх держав

4.7 Відповідальність

5 Організація експлуатації релейного захисту та електроавтоматики службами релейного захисту та автоматики

регіональних електроенергетичних систем

5.1 Загальні положення ;

5.2 Основні завдання

5.3 Функції.

5.4 Права.

5.5 Організація керування

5.6 Взаємовідносини.

5.6.1 Загальні положення

5.6.2 Взаємовідносини зі службою релейного захисту

та автоматики НЕК «Укренерго»

5.6.3 Взаємовідносини служб релейного захисту та автоматики електроенергетичних систем у межах ОЕС України

5.6.4 Взаємовідносини з центральною диспетчерською службою (диспетчерською службою) ЕЕС.

5.6.5 Взаємовідносини з МСРЗА (ЕЇЛ) підприємств

5.6.6 Взаємовідносини зі службою засобів диспетчерського

і технологічного керування

5.6.Т Взаємовідносини зі службою метрологічного забезпечення та телемеханіки.

5.6.6 Взаємовідносини зі службою підстанцій

5.6.9 Взаємовідносини зі службою діагностики і захисту від перенапруг.

5.6.10 Взаємовідносини зі службою ліній

5.6.11 Взаємовідносини зі службою охорони праці та пожежноі безпеки

5.6.12 Взаємовідносини з виробничо-технічною службою

5.6.13 Взаємовідносини зі службою договірної роботи

5.6.14 Взаємовідносини з фінансово-економічною службою

5.6.15 Взаємовідносини зі службою підготовки і навчання персоналу

5.6.16 Взаємовідносини зі службою протиаварійної роботи

та технічного нагляду

5.6.17 Взаємовідносини з підприємствами інших відомств

5.6.18 Взаємовідносини з інспекцією Держенергонагляду регіону (регіональною інспекцією)

5.6.19 Взаємовідносини зі службою матеріально-технічного постачання

5.6.20 Взаємовідносини з планово-економічним відділом

5.6.21 Взаємовідносини з господарським відділом

5.6.22 Взаємовідносини з відділом (службою) капітального будівництва

5.6.23 Взаємовідносини з іншими службами та відділами ЕЕС

5.6.24 Взаємовідносини зі спеціалізованим навчально-тренувальним центром підвищення кваліфікації та тренажерної підготовки

5.6.25 Порядок розв'язання суперечностей

5.7 Відповідальність

6 Організація експлуатації релейного захисту та електро-автоматики службами релейного захисту та автоматики атомних і теплових електростанцій

6.1 Загальні положення

6.2 Основні завдання

6.3 Функції

6.4 Права

6.5 Організація керування

6.6 Взаємовідносини місцевої служби релейного захисту та автоматики атомних (теплових) електростанцій з іншими підрозділами

6.6.1 Взаємовідносини зі службою РЗА ЕЕС

6.2 Основні завдання.

6.3 Функції

6.4 Права

6.5 Організація керування

6.6 Взаємовідносини місцевої служби релейного захисту та автоматики атомних (теплових) електростанцій з іншими

6.6.1 Взаємовідносини зі службою РЗА ЕЕС

6.6.2 Взаємовідносини з оперативним персоналом електроцеху (службою експлуатації цеху).

6.6.3 Взаємовідносини між дільницями, групами і лабораторіями

6.6.4 Взаємовідносини зі службою засобів диспетчерсько-технологічного керування (лабораторіями) структурних підрозділів компаній

9.6.4 Взаємовідносини з іншими відділами, групами

та дільницями енергопостачальної компанії

9.7 Відповідальність.

10 Особливості організації експлуатації релейного захисту та електроавтоматики філіалів енергопостачальних підприємств

10.1 Загальні положення

10.2 Основні завдання

10.3 Функції

10.4 Права.

10.5 Організація керування.

10.6 Взаємовідносини служб релейного захисту та автоматики філіалів з підрозділами енергопостачальної компанії та іншими організаціями

11 Заходи з охорони праці під час обслуговування пристроїв релейного захисту та автоматики

Додаток А Бібліографія

ВСТУП

У цих Правилах відображено зміни в структурі енергетичної галузі України, формах П власності, у нормативній базі енергетики.

Під час розроблення цих Правил за основу прийнято ГКД 34 20 507—2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила; «Типовое положение о службах релейной защиты и электроавтоматики», 1981 г.; «Типовое положение о службе релейной защиты и электроавтоматики АЭС» 1989 г ; «Положение по оперативно-техническим взаимоотношениям персонала НЭК «Укрэнерго» и ее электроэнергетических систем с НАЭК «Энергоатом» и входящих в ее состав АЭС», 2000 г.; Типове положення про оперативно-технічні взаємовідносини між регіональною електроенергетичною системою Національної енергетичної компанії «Укренерго» і енергопостачальною компанією, 1999 р.

Ці Правила є підставою для розроблення в регіональних електроенергетичних системах, на атомних, теплових і гідравлічних станціях, теплоцентралях, у підприємствах електричних мереж, а також на енергопостачальних компаніях місцевих положень про службу релейного захисту та автоматики.

Чинні положення про служби РЗА повинні бути приведені у відповідність до цих Правил з урахуванням організаційної структури, фактично виконуваних функцій і місцевих умов кожного об’єкта енергетики.

Служби РЗА є виробничими підрозділами, які забезпечують надійну та економічну роботу енергосистем та інших об’єктів енергетики, а також безперебійне електропостачання споживачів і власних потреб електростанцій, підтримуючи на високому технічному рівні експлуатацію пристроїв рза, електроавтоматики, дистанційного керування та сигналізації, : виконують комплекс необхідних організаційно-технічних заходів з оснащення, вдосконалення, технічного обслуговування та ремонту таких пристроїв:

- релейного захисту;

- електроавтоматики - автоматичного повторного вмикання (АПВ), частотного автоматичного повторного вмикання (ЧАПВ), автоматичного вводу резервного живлення (АВР), : автоматичного запобігання порушенню стійкості (АЗПС), автоматичного обмеження підвищення або зниження напруги і (АОПН, АОЗН), спеціальної автоматики вимкнення навантаження (САВН), автоматичного запобігання порушенню стійкості (АЗПС), автоматики частотного ділення (АЧД), автоматичного частотного розвантаження (АЧР), автоматичного регулювання збудження (АРЗ) генераторів і синхронних двигунів, автоматичного регулювання частоти та активної потужності (АРЧП), автоматичної ліквідації асинхронних режимів (АЛАР), автоматичної системи графіків аварійного вимкнення (АСГАВ), автоматики розвантаження електричної станції (АРС), автоматичної синхронізації, автоматизованої системи збору інформації від мікропроцесорних пристроїв (АСЗІМП) тощо;

- автоматичних осцилографів, магнітографів і реєстраторів, призначених для реєстрації аварійних процесів у електричній частині електростанцій та в енергосистемі;

- телепередачі команд релейного захисту (РЗ) і протиаварійної автоматики (ПА) каналами ліній електропередавання (прийомопередавачі ВЧ захистів ліній, пристрої високочастотного телевимкнення, фільтри приєднання, ВЧ кабелі, оптоволоконні канали, елементи настроювання ВЧ загороджувачів);

- дистанційного визначення місць пошкодження на лініях електропередавання (НЕП);

- вторинних кіл, пов’язаних з переліченими вище пристроями, кіл і апаратури керування вимикачами, роз'єднувачами, внутріоб'єктної аварійної і попереджувальної сигналізації та інших вторинних кіл генераторів, силових, вимірювальних трансформаторів, автотрансформаторів, реакторів, шин і приєднань напругою, вищою ніж 1000 В, ліній електропередавання, великих електродвигунів, у тому числі шинок, рядів затискачів, контрольних кабелів, проміжних шаф з рядами затискачів пристроїв РЗА, релейної апаратури, блоків автоматики;

- електричної частини електромагнітного блокування вимикачів, роз’єднувачів і заземлювальних ножів (за винятком електромагнітних замків і приводів КСА), у тому числі: 1) автоматики системи охолодження трансформаторів, автотрансформаторів і реакторів, автоматичного і дистанційного регулювання напруги трансформаторів і автотрансформаторів під навантаженням, електричної автоматики компресорних установок;

2) систем живлення пристроїв релейного захисту (включаючи перетворювальні блоки і шафи живлення), схем керування агрегатів безперебійного живлення (АБЖ), дизельгенераторів (ДГ), пристроїв автоматичного регулювання напруги та контролю ізоляції мережі постійного струму, за винятком силової схеми зазначених пристроїв;

3) системи керування транспортно-технологічного устаткування АЕС (перевантажувальні машини, гайковерти головного рознімання реакторної установки, кран кругової дії, кран вузла свіжого палива) та ТЕС;

- засобів вимірювань електричних величин (перетворювачі електричних параметрів та їхні кола).

Організацію експлуатації пристроїв релейного захисту й автоматики (електроавтоматики, протиаварійної та режимної автоматики) (далі - пристроїв РЗА), усіх суб'єктів і об’єктів електроенергетики, незалежно від їхньої відомчої належності і форми власності, здійснюють служби РЗА, що мають трирівневу оперативну підпорядкованість:

- перші рівень - служба РЗА НЕК «Укренерго», яка організовує експлуатацію пристроїв РЗА основної мережі України і зв'язків з енергооб'єднаннями сусідніх держав, що перебувають в оперативному керуванні та віданні диспетчера НЕК «Укренерго»;

- другий рівень - служби РЗА регіональних EEC НЕК «Укренерго», які організовують експлуатацію пристроїв РЗА:

1) електричних мереж 220 кВ і вище свого регіону, що перебувають у керуванні і віданні диспетчерів регіональних EEC НЕК «Укренерго»;

2) кільцевих зв’язків 110 (154) кВ;

3) головної схеми атомних, теплових і гідравлічних електростанцій;

— третій рівень—служби РЗА енергокомпаній, мережних підприємств, електростанцій, які організовують експлуатацію пристроїв РЗА розподільчих мереж, атомних, теплових, гідравлічних, вітрових електростанцій і блок-станцій.

Для чіткого розподілу функцій та відповідальності між службами РЗА суб'єктів електроенергетики усі пристрої РЗА повинні бути розподілені за рівнями відповідно до диспетчерської підпорядкованості:

- перший рівень - пристрої РЗА, що перебувають у оперативному керуванні (віданні) диспетчера НЕК «Укренерго», : а також у віданні (керуванні) диспетчерів енергосистем інших країн на міждержавних зв’язках;

- другий рівень - пристрої РЗА, що перебувають у оперативному керуванні диспетчера ЕЕС, а також у віданні диспетчерів енергосистем інших країн на міждержавних зв'язках;

- третій рівень - пристрої РЗА, що перебувають у оперативному керуванні диспетчера енергопостачальної компаній начальників змін електростанцій або блок-станцій і диспетчерів інших суб’єктів електроенергетики (обласних енергокомпаній, чергових підстанцій чи магістральних електромереж).

Згідно з ПТЕ НЕК «Укренерго» повинне розробити та повідомиш в EEC затверджений головним диспетчером НЕК «Укренерго» перелік пристроїв РЗА, АСДК, ЗДТК, які е в оперативному керуванні або віданні диспетчера НЕК «Укренерго». На підставі цього переліку EEC повинні скласти для енергооб'єктів регіону аналогічний перелік, доповнюючи його пристроями, які перебувають у керуванні або віданні диспетчера ЩС EEC. Цей перелік затверджує головний диспетчер EEC. На підставі вказаного переліку в енергокомпанії та на енергооб’єкті повинен бути складений свій перелік, який затверджує технічний керівник енергокомпанії або енергооб’єкта.

Основні функції, розподіл обов'язків, організація взаємодії і функціональні взаємовідносини служб РЗА всіх рівнів, а також взаємини служб РЗА з іншими підрозділами суб’єктів і об’єктів електроенергетики повинні регламентуватися положеннями про служби РЗА цих рівнів, які повинні бути розроблені на підставі цих Правил і погоджені службами РЗА


19 Февраль, 2017 18:24        7885         Загрузок: 1351        DjView     СКАЧАТЬ
1 / 5 ( Отлично )

Закрытая информация, только для зарегистрированных пользователей!

Сообщить о недоступности файла! Ошибка при скачивани?! Авторизируйтесь! Проверьте информацию доступную только зарегистрированным посетителям!
Если проблема не решилась, то описывайте проблему в комментариях, на форуме или через форму обратной связи

Добавить комментарий

Ваше имя

Текст

Контрольный вопрос

Dвa pлюs тpi ? (цифрой)


Вверх страницы