Notice: Undefined variable: comlist in /home/aarele/public_html/block/b-LastComment.php on line 145

Notice: Undefined variable: comlist in /home/aarele/public_html/block/b-LastComment.php on line 156

Notice: Undefined variable: comlist in /home/aarele/public_html/block/b-LastComment.php on line 156
Документация - РЗА. Все о реле и релейной защите
ОМИКРОН ОМИКРОН ОМИКРОН

Новые статьи

Заключительные положения

Закон Украины Об охране труда

Раздел IX  Заключительные положения

 1.Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования, кроме части четвертой статьи 19, которая вступает в силу с 1 января 2003 года.
 2. Кабинету Министров Украины в трехмесячный срок со времени вступления в силу настоящего Закона: внести в Верховную Раду Украины предложения по приведению законодательных актов в соответствие с настоящим Законом; привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом; обеспечить приведение органами исполнительной власти принятых ими нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Законом.
 
Президент Украины Л. КРАВЧУК
 г. Киев, 14 октября 1992
 N 2694-XII

История формирования закона
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 49, ст.668 )
  { Вводиться в дію Постановою ВР
    N 2695-XII ( 2695-12 ) від 14.10.92, ВВР, 1992, N 49, ст.669 }
  { Із змінами, внесеними згідно із Законами
    N 196/96-ВР від 15.05.96, ВВР, 1996, N 31, ст. 145
    N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 -
    редакція набирає  чинності  одночасно з набранням чинності
    Законом про Державний бюджет України на 2000 рік }

  { В редакції Закону
    N 229-IV ( 229-15 ) від 21.11.2002, ВВР, 2003, N 2, ст.10 }
 { Із змінами, внесеними згідно із Законами
   N 1331-IV ( 1331-15 ) від 25.11.2003, ВВР, 2004, N 14, ст.205
   N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
   N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N   7-8, ст.162
   N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,                                                     ст.267
   N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005, ВВР, 2006, N  1, ст.18
   N 1026-V  ( 1026-16 ) від 16.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.444
   N 345-VI  (  345-17 ) від 02.09.2008, ВВР, 2008, N 42-43, ст.293 }


Постанова (2695-12)
   Верховна Рада України від 14.10.1992  № 2695-XII
Про порядок введення в дію Закону України "Про охорону праці"
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 08.12.1992, № 49, ст. 669;  Голос України, 24.11.1992
Закон (196/96-ВР), чинний
   Верховна Рада України від 15.05.1996  № 196/96-ВР
Про внесення зміни і доповнення до законодавчих актів України стосовно накладення штрафу за порушення вимог щодо охорони праці
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 30.07.1996, № 31, ст. 145;  Голос України, 05.06.1996;  Урядовий кур'єр, 06.06.1996
Закон (783-14), чинний
   Верховна Рада України від 30.06.1999  № 783-XIV
Про джерела фінансування органів державної влади
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 27.08.1999, № 34, ст. 274;  Голос України, 05.08.1999;  Урядовий кур'єр, 04.09.1999;  Офіційний вісник України, 20.08.1999, № 31, стор.9, код 9487/1999
Закон (229-15), чинний
   Верховна Рада України від 21.11.2002  № 229-IV
Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці"
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 10.01.2003, № 2, ст. 10;  Голос України, 17.12.2002, № 239;  Урядовий кур'єр, 18.12.2002, № 236;  Офіційний вісник України, 27.12.2002, № 50, ст. 2234, стор.17, код 23783/2002
Закон (1331-15), чинний
   Верховна Рада України від 25.11.2003  № 1331-IV
Про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про охорону праці"
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 02.04.2004, № 14, ст. 205;  Голос України, 25.12.2003, № 246;  Урядовий кур'єр, 13.12.2003, № 236;  Офіційний вісник України, 26.12.2003, № 50, ст. 2613, стор.71, код 27066/2003
Закон, Перелік, Бюджет (1344-15), чинний
   Верховна Рада України від 27.11.2003  № 1344-IV
Про Державний бюджет України на 2004 рік
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 30.04.2004, ст. 250, стор.578;  Голос України, 09.12.2003, № 233;  Урядовий кур'єр, 03.12.2003, № 228;  Офіційний вісник України, 19.12.2003, № 49, ст. 2552, стор.7, код 26998/2003
Закон, Перелік, Бюджет (2285-15), чинний
   Верховна Рада України від 23.12.2004  № 2285-IV
Про Державний бюджет України на 2005 рік
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 25.02.2005, № 7, ст. 162, стор.290;  Урядовий кур'єр, 29.12.2004, № 249;  Офіційний вісник України, рік 2004, 14.01.2005, № 52, том 1, ст. 3431, стор.14, код 31206/2004;  Президентський вісник, 12.01.2005, № 1
Закон, Перелік, Бюджет (2285-15), чинний
   Верховна Рада України від 23.12.2004  № 2285-IV
Про Державний бюджет України на 2005 рік
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 25.02.2005, № 7, ст. 162, стор.290;  Урядовий кур'єр, 29.12.2004, № 249;  Офіційний вісник України, рік 2004, 14.01.2005, № 52, том 1, ст. 3431, стор.14, код 31206/2004;  Президентський вісник, 12.01.2005, № 1
Закон, Перелік (2505-15), чинний
   Верховна Рада України від 25.03.2005  № 2505-IV
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 29.04.2005, № 17, ст. 267, стор.724;  Голос України, 01.04.2005, № 59;  Урядовий кур'єр, 31.03.2005, № 58;  Офіційний вісник України, 15.04.2005, № 13, ст. 662, стор.57, код 31959/2005
Закон (3108-15), чинний
   Верховна Рада України від 17.11.2005  № 3108-IV
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 06.01.2006, № 1, ст. 18, стор.18;  Голос України, 13.12.2005, № 236;  Урядовий кур'єр, 14.12.2005, № 238;  Офіційний вісник України, 21.12.2005, № 49, ст. 3048, стор.16, код 34498/2005
Закон (1026-16), чинний
   Верховна Рада України від 16.05.2007  № 1026-V
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 23.08.2007, № 34, ст. 444, стор.1105;  Урядовий кур'єр, 27.06.2007, № 113;  Офіційний вісник України, 25.06.2007, № 44, ст. 1777, стор.35, код 40083/2007
Закон (345-17), чинний
   Верховна Рада України від 02.09.2008  № 345-VI
Про підвищення престижності шахтарської праці
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 24.10.2008, № 42, ст. 293, стор.2088;  Голос України, 16.09.2008, № 175;  Урядовий кур'єр, 16.09.2008, № 171;  Офіційний вісник України, 26.09.2008, № 70, ст. 2338, стор.11, код 44381/2008
Закон (1454-17), чинний
   Верховна Рада України від 04.06.2009  № 1454-VI
Про внесення змін до статей 21 та 33 Закону України "Про охорону праці"
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 30.10.2009, № 44, ст. 654, стор.1640;  Голос України, 08.07.2009, № 124;  Урядовий кур'єр, 25.06.2009, № 112;  Офіційний вісник України, 06.07.2009, № 48, ст. 1613, стор.14

22 Апрель, 2015              : 0              Прочесть статью             
Рейтинг: Рейтинг : Нет

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА

Закон Украины Об охране труда

Раздел VIII  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА

Статья 43. Штрафные санкции к юридическим и физических лиц, соответствии с законодательством используют наемный труд, должностных лиц и работников

Статья 44.Ответственность за нарушение требований по охране труда

22 Апрель, 2015              : 0              Прочесть статью             
Рейтинг: Рейтинг : Нет

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР И ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА

Закон Украины Об охране труда

Раздел VII ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР И ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА

Статья 38. Органы государственного надзора за охраной труда
Статья 39. Права и ответственность должностных лиц центрального органа исполнительной власти по надзору за охраной труда
Статья 40. Социальная защита должностных лиц центрального органа исполнительной власти по надзору за охраной труда
Статья 41. Общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда
Статья 42. Уполномоченные наемными работниками лица по вопросам охраны труда

 

22 Апрель, 2015              : 0              Прочесть статью             
Рейтинг: Рейтинг : Нет

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА

Закон Украины Об охране труда

Раздел VI ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА

Статья 31. Органы государственного управления охраной труда
Статья 32.Компетенция Кабинета Министров Украины в области охраны труда
Статья 33. Полномочия министерств и других центральных органов исполнительной власти в области охраны труда
Статья 34.Полномочия Совета министров Автономной Республики Крым и местных государственных администраций в области охраны труда
Статья 35. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны труда
Статья 36. Полномочия объединений предприятий в отрасли охраны труда
Статья 37. Организация научных исследований по проблемам охраны труда

 

22 Апрель, 2015              : 0              Прочесть статью             
Рейтинг: Рейтинг : Нет

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Закон Украины Об охране труда

Раздел V НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Статья 27. Документы, принадлежащие к нормативно-правовым актам по охране труда
Статья 28. Разработки, принятия и отмены нормативно-правовых актов по охране труда
Статья 29. Временное прекращение действия нормативно-правовых актов по охране труда
Статья 30. Распространение действия нормативно-правовых актов по охране труда на сферу трудового и профессионального обучения

22 Апрель, 2015              : 0              Прочесть статью             
Рейтинг: Рейтинг : Нет

Вверх страницы